MurMal på Eternittens Tvillingesiloer

Tech College, Jyske Bank koncernen, Plus Bolig, Stjerne Stilladser og Flügger skal samarbejde om et nyt MurMal i Aalborg. Denne gang er det to udtjente siloer på den gamle eternitgrund ca. 2 km fra Aalborg centrum, der skal lægge ”krop” til maleriet. De to siloer, også kaldet Tvillingesiloen, har stor historisk betydning for Aalborg og for den byomdannelses-proces, der er i gang i området. I byomdannelsesstrategien for Eternitten udpeges de to siloer som meget værdifulde ift. stedets historie med Dansk Eternit Fabrik. Og med deres højde på 34 meter og en placering mod Sønderbro ved den sydfra kommende indfaldsvej til Aalborg står de nærmest som en ankomstportal til byen. 

Byomdannelsen af Eternitten er et af de større byudviklingsområder i Aalborg. Når området står færdigt, vil det rumme butikker, erhverv og 6-800 boliger, hvoraf ca. 300 er ungdomsboliger.

Tvillingesiloen er to markante siloer, der står tilbage på Eternitten som levn fra industriens Aalborg. De to siloer er fysisk placeret i umiddelbar nærhed af Plus Boligs ungdomsboliger i afd. 22 og indgår som en del af fællesfaciliteterne for boligerne. På området findes også en anden silo, som i dag er en del af Aalborg Arbejdermuseum og som har arbejdere fra Dansk Eternit Fabrik som motiv.  Siloerne er blevet renoverede så de i dag benyttes til cykelopbevaring af beboerne.

More
DET FÆRDIGE MURMALERI!
AFSLØRING!
Jonas Pihl signerer tryk af motivet
Alle dage er ikke lige gode for maler-holdet, regnvejr har skabt ekstra arbejdsdage
Motivet står klart og stilladset er pillet ned på den turkise silo!
Besøg af Borgmesteren!!
Besøg af direktøren og underdirektør for Techcollege
Der bliver sprøjtet og malet med nyt værktøj – motiverne nærmer sig slutningen!
Nye motiver og frokost med Flügger!
Nye motiver plus Jyske Bank maler!
Den nye baggrundsfarve bliver malet op og motivet på den første bliver endnu tydeligere!
Motivet begynder rigtigt at komme frem, som man kender det fra skitsen!
Offentliggørelse af bagside motivet!
Der bliver holdt tale, snakket, hygget og kigget på de enkelte elementer der begynder at titte frem på den ene silo. Alt i alt en rigtig hyggelig dag!
Der er sket lidt siden sidst!
Mabinty får elevplads, interview med TECHCOLLEGE og der er blevet sat lys op i trappeopgangen til siloerne
Farveprøver fra Flügger bliver testet for at finde den rigtige farve til hvert element i murmaleriet
Besøg fra bladet “Maleren”
Der bliver målt op og baggrundsfarven bliver lagt
Stilladset kommer helt på plads
Offentliggørelse af murmaleriets motiv
Stilladset bliver sat op
Tvillingesiloerne bliver renoveret og klargjort til projektet

Samarbejdspartnere

Kunstner